1 og 5 års gennemgang

Husk at du som bygherre skal indkalde til 1 og 5 års gennemgang

Det at skulle forestå en 1 eller 5 års gennemgang alene er en stor ting, men alligevel vælger mange at gøre det uden råd og vejledning fra en byggesagkyndig, men det er en god idé, at have en byggerådgiver med til gennemgangen.

Det er dig som bygherre, der skal indkalde entreprenøren til gennemgangen, før du kan påberåbe dig retten til at få afhjulpet mangler ved 1- og 5-års gennemgangen.
Afholdes der ikke 1- og 5-års-gennemgang som aftalt, risikerer du at miste retten til at reklamere over mangler over for entreprenøren.

1 års gennemgangen er vigtig, specielt hvis du har en AB forbruger aftale, hvilket mange entreprenører og typehuse benytter. Her har du ofte ikke en 5 års gennemgang, hvormed 1 års gennemgangen er sidste chance for at få gennemgået boligen.

Hvis du tager en byggesagkyndig med til din 1- og 5-års gennemgang, sikrer du, at alle fejl og mangler, der med rette kan gøres gældende, bliver påberåbt og korrekt noteret i forbindelse med gennemgangen.

Når du bestiller PETRA til at deltage i 1 eller 5 års gennemgangen leverer vi:
• Grundig byggeteknisk gennemgang af hele ejendommen ude som inde
• Udarbejdelse af udførlig mangelliste, såfremt denne ikke laves af entreprenøren
• Svar på spørgsmål til problemer eller vedligeholdelse på ejendommen
• Rådgivning omkring afhjælpning, og hvorledes du skal forholde dig

Kontakt os, så kan du få et uforpligtende tilbud på en 1 eller 5 års gennemgang.

 


FAKTA
Ved 1. års eftersyn skal gennemgangen være foretaget senest et år efter aflevering af huset. Indkaldelsen skal være skriftlig og skal ske med højst 60 og mindst 20 arbejdsdages varsel, medmindre det drejer sig om en fagentrepriser under AB92 – her skal der varsles mindst 15 arbejdsdage i forvejen.


FAKTA
Hvis det drejer sig om et 5-års eftersyn, er varslet det samme som ved 1-årseftersyn. Her gælder dog, at selve gennemgangen skal være foretaget senest 30 dage før udløbet af perioden på 5 år efter afleveringen. Har bygherren ikke indkaldt til eftersyn inden for tidsfristen, kan entreprenøren vælge at indkalde bygherre i stedet for, med et varsel på mindst 10 arbejdsdage, hvilket dog ikke er normal praksis.