Projektledelse

Få styr på processen fra start til slut

Uanset, om din virksomhed skal i gang med et mindre eller større projekt, på nye måder eller I skal i gang med at drage større nytte af vidensdeling internt i virksomheden – så kræver omstillingen en afsøgende, effektiv og målorienteret proces, der leder de involverede frem mod målet med sikker hånd.

Det kan PETRA hjælpe med. Vi tilbyder løbende klar, empatisk og struktureret ledelse af projektprocessen, så de rigtige rammer skabes, relevante muligheder afsøges – og den ønskede effekt opnås.

Velstruktureret og grundig projektledelse giver ikke bare et bedre resultat i sidste ende. Den sunde proces lagres også i virksomheden og hos medarbejderne, længe efter projektet er kørt i hus.

I en projektledelsesproces leverer vi blandt andet:

Mål / retning:
Hvad vil du helt specifikt opnå med dit projekt? Hvorfor vil du det? Og hvordan og ved hjælp af hvad vil du gøre det?
PETRA faciliterer udarbejdelsen af et solidt og klart målhierarki, du kan bruge som pejlemærke gennem resten af projektet.

Milepæle / tidsplan: Hvilke leverancer skal være klar hvornår, hvilke leverancer er indbyrdes afhængige og hvad skal være klar, før en anden proces kan sættes i gang?
PETRA holder styr på tiden, skaber visuelt overblik og holder snor i, hvordan processen skrider frem, hvilke indbyrdes afhængige leverancer der løbende afsluttes, samt mangler, der undervejs dukker op og skal indtænkes i milepælsplanen.

Interessenter / implicerede: Hvem påvirker du, med hvad – og hvordan gør du det bedst? Og hvem er i øvrigt berørt af dit projekt?
PETRA afdækker dine interessenter i en analyse, der tydeligt anskueliggør, hvem der har hvilke fag-kasketter på i forhold til dit projekt – og hvad du kan/skal bruge dem til igennem projektprocessen.

• Risici / find farerne: Hvad kan gå galt? Hvor sandsynligt er det, at det sker? Hvad kan konsekvensen (i værste fald) være – og hvad er plan B, hvis uheldet indtræffer?
PETRA laver en i samarbejde med dig en grundig analyse af, hvad der kan gå galt – og sammen forholder vi os til, hvad plan B alternativt er. På den måde skaber vi dels klarhed over projektets fareområder, dels skaber vi ‘ro i maven’ ved at have udtænkt alternativer.

Styregruppemøder / opdatering: Hvor langt er vi, hvad skal der siges GO eller NO GO til og går det, som planlagt?
PETRA sørger for løbende opdatering af styregruppe, projektejer, selve projektgruppen eller hvem, det er relevant for – når det er relevant. Det er vigtigt, at der undervejs siges god for retning og fremgang fra projektejers side i tide, da det sikrer en rytmisk proces.

Kontakt os på 21 60 99 27 for en uforpligtende snak eller skriv til os på jsm@petraaps.dk hvis du står og mangler en dedikeret og empatisk projektleder